Six Sigma

Kokybės gerinimas tapo viena pagrindinių verslo strategijų daugelyje organizacijų, apimant tiek gamintojus, tiek produktų platintojus, transporto bendroves, finansinių paslaugų teikimo …

Strateginiai valdymo planai

Įmonių/įstaigų strateginių vystymo planų, veiklos koncepcijų rengimas; Įmonių/įstaigų probleminių situacijų analizė (pateikiame probleminių situacijų sprendimus, dalyvaujame šių sprendimų įgyvendinime); Konsultacijų …