Strateginiai valdymo planai

Įmonių/įstaigų strateginių vystymo planų, veiklos koncepcijų rengimas; Įmonių/įstaigų probleminių situacijų analizė (pateikiame probleminių situacijų sprendimus, dalyvaujame šių sprendimų įgyvendinime); Konsultacijų …